Kelionės draudimas

PZU draudimas galioja kelionėms po visą pasaulį

Draudimas taikomas Jūsų kelionėms į užsienį, pradeda galioti kirtus Lietuvos sieną.

Atsižvelgę į Jūsų kelionių į užsienį dažnumą, kartu vykstančių asmenų skaičių, lankomas šalis, kelionės tikslą ir kitus kelionės ypatumus kelionių konsultantai patars, kokias draudimo rūšis geriausia būtų rinktis.

Svarbu kiekvienai kelionei į užsienį:

 • Medicininių išlaidų draudimas. Galioja, kai kelionės metu patiriate išlaidų, dėl suteiktos medicininės pagalbos ūmiai susirgus ar susižalojus. Mes apmokėsime transportavimą medicinos transportu iki artimiausios gydymo įstaigos, gydymą joje, paskirtus medikamentus, odontologinę pagalbą, skubią pagalbą nėštumo komplikacijos atveju, pervežimą į Lietuvą su medikų palyda tolimesniam stacionariniam gydymui, lydinčio asmens kelionę (apdraustajį transportuojant į Lietuvą toliasniam stacionariniam gydimui), vaikų, likusių be suaugusių priežiūros, parvežimą namo, palaikų repatrijavimą.
 • Kelionės dokumentų draudimas. Mes padengsime prarasto paso, kelionės bilietų, vairuotojo pažymėjimo, transporto priemonės dokumentų ar jų dublikatų įsigijimo užsienyje išlaidas.
 • Asmens civilinės atsakomybės draudimas. Padengsime žalą, kurią netyčia galite padaryti trečiojo asmens sveikatai, gyvybei ar turtui (pvz.: jeigu slidinėdami netyčia ką nors sužeistumėte).

Svarbu aktyviai poilsiaujantiems, slidinėjantiems, nardantiems:

 • Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Jeigu kelionės metu susižalojate, dėl nelaimingo atsitikimo tampate neįgalus arba mirštate, išmokame draudimo sutartyje numatytą sumą.
 • Sporto veiklos ir inventoriaus draudimas. Jeigu kelionės metu dėl ūmios ligos ar traumos negalite sportuoti, Jums pavogė sportinį inventorių, mes padengsime sporto inventoriaus nuomos, pavogto išnuomoto ar nuosavo žiemos inventoriaus likutinę vertę.

Svarbu vykstantiems į užsienį automobiliu:

 • Transporto priemonės sugadinimo, užgrobimo draudimas. Jeigu negalėsite tęsti kelionės, nes Jūsų automobilį pavogė arba jis buvo sugadintas eismo įvykio metu, mes padengsime Jūsų papildomos nakvynės arba grįžimo į Lietuvą išlaidas.

Svarbu į kelionę vykstantiems visuomeniniu transportu:

 • Kelionės atidėjimo draudimas. Jeigu oro uoste ar stotyje sužinote, kad transporto priemonė vėluos daugiau nei 8 val., išmokėsime sutartyje numatytą išmoką.

Svarbu į kelionę vykstantiems oro transportu:

 • Kelionės jungties draudimas. Jeigu nutinka taip, kad vienas lėktuvas vėluoja ir dėl to nespėjate į kitą, mes kompensuosime išlaidas, kurių nepadengs kelionės organizatorius, pvz., bilietų keitimo/naujų įsigijimo, papildomos nakvynės išlaidas.
 • Bagažo draudimas. Jeigu Jūsų bagažas užsienyje vėluos daugiau nei 12 val., mes atlyginsime Jums labiausiai reikalingų daiktų (pvz.: higienos priemonių) įsigijimo išlaidas, neviršijančias draudimo sumos. Jeigu Jūsų bagažas nebus pristatytas per 21 dieną nuo vežimo grafiko, pagal pateiktus daiktų įsigijimo kvitus mes, draudimo sumos ribose, atlyginsime tuos Jūsų finansinius nuostolius, kurių nepadengs vežėjas ar kelionės organizatorius.

Svarbu perkantiems kelionę iš anksto:

 • Neįvykusios, nutrūkusios kelionės draudimas. Jei dėl draudimo sutartyje nurodytų priežasčių negalite išvykti į iš anksto suplanuotą ir apmokėtą kelionę, atlyginsime Jums sumą, kurią jau buvote sumokėję už kelionę, išskaičiavus draudimo sutartyje numatytą išskaitą ir kelionės organizatoriaus grąžinamą sumą.
 • Jei esate priverstas nutraukti kelionę dėl ūmios ligos arba artimų giminaičių mirties, mes padengsime Jūsų išlaidas už paslaugas kurios buvo iš anksto apmokėtos, bet dėl kelionės nutraukimo nepanaudotos (pvz.: nakvynė viešbutyje ar ekskursijos).

Svarbu gyvūnų turėtojams, jeigu savo globotinį paliekate gyvūnų priežiūros namuose:

 • Naminių gyvūnų priežiūros draudimas. Jeigu keliaudami savo gyvūną paliekate priežiūros namuose ir nutinka taip, kad dėl ūmaus sveikatos sutrikimo ar kelionės nesklandumų negalite laiku grįžti. Mes sumokėsime už viršytą naminio gyvūno priežiūros laikotarpį.